8 dôvodov prečo odoberať naše teplo

1. Teplo bez starostí
Diaľkové zásobovanie tepelnou energiou je ekologický, ekonomický a efektívny spôsob vykurovania Vašich firiem, domov a bytov. Odpadajú Vám starosti s vlastnou objektovou kotolňou, nákupom vykurovacieho média, údržbou kotolní, revíziami... Tieto starosti preberáme za Vás. Dodáme Vám tepelnú pohodu na kľúč, stačí len otočiť kohútikom radiátora alebo vodovodnej batérie.

2. Teplo dostupné 24 hodín
Vďaka sústave zásobovania vrátane záložných zdrojov je teplo k dispozícii stále 24 hodín denne. Záleží len na Vašej potrebe a ako si prajete vytvoriť tepelnú pohodu.

3. Nepretržitá služba a kompletný servis
O teplo Vášho domova či firmy sa stará tím kvalifikovaných pracovníkov 24 hodín denne, 7 hodín v týždni, vrátane všetkých sviatkov. Na zaistenie spoľahlivosti a kvality dodávky dohliada NONSTOP dispečing a havarijná výjazdová služba.

4. Čisté teplo pre Váš objekt
Žiadne spaliny z miestnych kotlov, vysoký komín zo zdroja Chemes a.s.,má prakticky nulový imisný efekt. Žiadny zápach a neporiadok z lokálnych ohnísk.

5. Nulové investície do vlastnej kotolne a nulové náklady na obsluhu
S nami šetríte okamžite, nemalé náklady do vlastnej kotolne zostanú vo Vašej peňaženke, ako aj náklady na pravidelnú údržbu, kontrolu a pravidelné revízie. S nami nemusíte riešiť obsluhu vlastného tepelného zdroja, ich zaškolenia, kvalifikovanosť, dodržovanie bezpečnostných predpisov... Radi Vás obslúžime.

6. Partnerské obchodné zmluvy
Ponúkame uzatvorenie obchodnej zmluvy o dodávke a odbere tepelnej energie a teplej vody pre každého, kto je možný technicky sa pripojiť. To znamená každého, kto je v dosahu našich rozvodných sietí, ktoré dnes v lokalite Humenné predstavujú 15,68 km horúcovodov a 17,67 km teplovodov .

7. Skúsený a kvalifikovaný tím
Naša firma s dlhou tradíciou dodávateľa tepla v Humennom ponúka profesionálny prístup k Vaším otázkam, podnetom a prianiam.

8. Tradícia a moderná súčasnosť
Tradícia nás zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu služieb a modernizovaniu technológií, s cieľom zaistiť ekologickú výrobu tepla a elektrickej energie, ich konkurencieschopnosť a spoľahlivú dodávku všetkým zákazníkom