Kontakty

Adresa: Humenská energetická spoločnosť, s. r. o.
  Chemlonská 1
  066 33 Humenné
Tel.:  0905 583 555

Hlásenie porúch

dispečer: tel.: 057 771 32 57  
  tel.: 0915 949 911 tel.: 057 775 48 04

Fakturácia tepla

Meno Tel. Email
Ing. Varjan Alexander 057 775 48 04 varjan@energobythe.sk
p. Krivjančinová Božena 0905 583 555 krivjancinova@hes-he.sk

Reklamácie kvality dodávky tepla, nameraných údajov, servisných zásahov

Meno Tel. Email
Ing. Varjan Alexander 057 775 48 04 varjan@energobythe.sk

Vytyčovanie sietí

Meno Tel.
Ing. Babin Michal 0915 949 913

Zmluvné vzťahy, riešenie pohľadávok a právnych sporov

Meno Tel. Email
Ing. Bavoľár Milan   bavolar@hes-he.sk