Kontakty

Adresa: Humenská energetická spoločnosť, s. r. o.
  Kukorelliho 34
  066 28 Humenné
Korešpondenčná adresa:  Chemlonská 1551/1

 

066 01 Humenné
Tel.: 0905 583 555, 0918 917 102

Hlásenie porúch

 Dispečer: tel.: 0915 949 911 tel.: 057 775 48 06

Fakturácia tepla

Meno Tel. Email
Ing. Varjan Alexander 057 775 48 04 varjan@energobythe.sk
Ing. Mária Dudová 0905 583 555 dudova@hes-he.sk

Reklamácie kvality dodávky tepla, nameraných údajov, servisných zásahov

Meno Tel. Email
Ing. Varjan Alexander 057 775 48 06 varjan@energobythe.sk

Vytyčovanie sietí

Meno Tel.
PhDr. Babin Michal, MBA 0915 949 913


Zmluvné vzťahy, riešenie pohľadávok a právnych sporov

Meno Tel. Email
Ing. Martin Lichman   lichman@hes-he.sk

 

Riešenie projektov, verejné obstarávania

Meno Tel. Email
Ing. Mariana Margitanová 0918 917 102 margitanova@hes-he.sk
Ing. Milan Černák   cernak@hes-he.sk